Kontaktinformasjon

Ski Mannskor

Formann Inge Helland ingeh@math.uio.no Mobil 936 88 918
Sekretær Jo Egil Skjerven joegil@online.no Mobil 907 83 702
Kasserer Frode Berggraf-Larsen frodebl58@gmail.com Mobil 934 95 220
Styremedlem Steinar Olsen sol.olsen@yahoo.no Mobil 901 62 768
Valgkomité Hans Nesbø    
Valgkomité Steinar Olsen    
Dirigent Aleksander Waaktaar aleksander.waaktaar@gmail.com Mobil 480 09 644

Medlemskontingent  :


Kontingent bestemmes av årsmøtet hvert år.
For tiden  kr. 2 x 1000,-   ( kr. 2000.- pr. år )
Studenter har 50 % rabatt
Prøvetid   2-3 måneder